четвъртък, 11 юни 2009 г.

Blogger: xxx - Конфигуриране на публикациите в блога

Blogger: xxx - Конфигуриране на публикациите в блога: "Заглавие на публикацията"1"border bloga</a> </html> <center> a/> </head> </body> <div style='clear: both;'></div> </div> <div class='post-footer'> <div class='post-footer-line post-footer-line-1'><span class='post-author vcard'> Публикувано от <span class='fn'>programista_2</span> </span> <span class='post-timestamp'> в <a class='timestamp-link' href='http://wwwilianblogspot.blogspot.com/2009/06/blogger-xxx.html' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' title='2009-06-11T06:14:00-07:00'>6:14</abbr></a> </span> <span class='post-comment-link'> <a class='comment-link' href='http://wwwilianblogspot.blogspot.com/2009/06/blogger-xxx.html#comment-form' onclick=''>0 коментара</a> </span> <span class='post-icons'> <span class='item-action'> <a href='https://www.blogger.com/email-post.g?blogID=8180469412256284721&postID=8315056900019265847' title='Изпращане на публикацията по електронна поща'> <img alt='' class='icon-action' height='13' src='http://www.blogger.com/img/icon18_email.gif' width='18'/> </a> </span> <span class='item-control blog-admin pid-358084923'> <a href='https://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=8180469412256284721&postID=8315056900019265847&from=pencil' title='Редактиране на публикацията'> <img alt='' class='icon-action' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif' width='18'/> </a> </span> </span> <span class='post-backlinks post-comment-link'> <a class='comment-link' href='http://wwwilianblogspot.blogspot.com/2009/06/blogger-xxx.html#links'>Връзки към тази публикация</a> </span> </div> <div class='post-footer-line post-footer-line-2'><span class='post-labels'> </span> </div> <div class='post-footer-line post-footer-line-3'><span class='reaction-buttons'> <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'><tr> <td class='reactions-label-cell' nowrap='nowrap' valign='top' width='1%'> <span class='reactions-label'> Реакции:</span> </td> <td><iframe allowtransparency='true' class='reactions-iframe' frameborder='0' name='reactions' scrolling='no' src='https://www.blogger.com/blog-post-reactions.g?options=%5B%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD,+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD,+%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%89%5D&textColor=%23333333#http://wwwilianblogspot.blogspot.com/2009/06/blogger-xxx.html'></iframe></td> </tr></table> </span> </div> </div> </div> </div> </div></div> </div> <div class='blog-pager' id='blog-pager'> <a class='home-link' href='http://wwwilianblogspot.blogspot.com/'>Начална страница</a> </div> <div class='clear'></div> <div class='blog-feeds'> <div class='feed-links'> Абонамент за: <a class='feed-link' href='http://wwwilianblogspot.blogspot.com/feeds/posts/default' target='_blank' type='application/atom+xml'>Публикации (Atom)</a> </div> </div> <script type="text/javascript">window.___gcfg = {'lang': 'bg'};</script> </div></div> </div> <div id='sidebar-wrapper'> <div class='sidebar section' id='sidebar'><div class='widget Gadget' data-version='1' id='Gadget1'> Възникна грешка в тази притурка <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=8180469412256284721&widgetType=Gadget&widgetId=Gadget1&action=editWidget§ionId=sidebar' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Gadget1"));' target='configGadget1' title='Редактиране'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div><div class='widget Followers' data-version='1' id='Followers1'> <h2 class='title'>Последователи</h2> <div class='widget-content'> <div id='Followers1-wrapper'> <div style='margin-right:2px;'> <div><script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <div id="followers-iframe-container"></div> <script type="text/javascript"> window.followersIframe = null; function followersIframeOpen(url) { gapi.load("gapi.iframes", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { window.followersIframe = gapi.iframes.getContext().openChild({ url: url, where: document.getElementById("followers-iframe-container"), messageHandlersFilter: gapi.iframes.CROSS_ORIGIN_IFRAMES_FILTER, messageHandlers: { '_ready': function(obj) { window.followersIframe.getIframeEl().height = obj.height; }, 'reset': function() { window.followersIframe.close(); followersIframeOpen("https://www.blogger.com/followers.g?blogID\x3d8180469412256284721\x26origin\x3dhttp://wwwilianblogspot.blogspot.com/\x26colors\x3dCgt0cmFuc3BhcmVudBILdHJhbnNwYXJlbnQaBjk5OTk5OSIGNjY5OWNjKgZGRkZGRkYyBmZmNjYzMzoGOTk5OTk5QgY2Njk5Y2NKBjAwMDAwMFIGNjY5OWNjWgt0cmFuc3BhcmVudA%3D%3D\x26pageSize\x3d20"); }, 'open': function(url) { window.followersIframe.close(); followersIframeOpen(url); }, 'blogger-ping': function() { } } }); } }); } followersIframeOpen("https://www.blogger.com/followers.g?blogID\x3d8180469412256284721\x26origin\x3dhttp://wwwilianblogspot.blogspot.com/\x26colors\x3dCgt0cmFuc3BhcmVudBILdHJhbnNwYXJlbnQaBjk5OTk5OSIGNjY5OWNjKgZGRkZGRkYyBmZmNjYzMzoGOTk5OTk5QgY2Njk5Y2NKBjAwMDAwMFIGNjY5OWNjWgt0cmFuc3BhcmVudA%3D%3D\x26pageSize\x3d20"); </script></div> </div> </div> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=8180469412256284721&widgetType=Followers&widgetId=Followers1&action=editWidget§ionId=sidebar' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Followers1"));' target='configFollowers1' title='Редактиране'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div> </div><div class='widget Image' data-version='1' id='Image1'> <h2>xxx</h2> <div class='widget-content'> <a href='http://http://wwwxxxblogspot.blogspot.com/'> <img alt='xxx' height='230' id='Image1_img' src='http://3.bp.blogspot.com/_eSNfOZBN6oQ/SjEA98qYi-I/AAAAAAAAAA4/6NEDWiwP6sE/S230/5084138.jpg' width='172'/> </a> <br/> <span class='caption'>xxx</span> </div> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=8180469412256284721&widgetType=Image&widgetId=Image1&action=editWidget§ionId=sidebar' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Image1"));' target='configImage1' title='Редактиране'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div><div class='widget BlogArchive' data-version='1' id='BlogArchive1'> <h2>xxxgoogle</h2> <div class='widget-content'> <div id='ArchiveList'> <div id='BlogArchive1_ArchiveList'> <select id='BlogArchive1_ArchiveMenu'> <option value=''>xxxgoogle</option> <option value='http://wwwilianblogspot.blogspot.com/2009_06_11_archive.html'>VI 11 (1)</option> </select> </div> </div> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=8180469412256284721&widgetType=BlogArchive&widgetId=BlogArchive1&action=editWidget§ionId=sidebar' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("BlogArchive1"));' target='configBlogArchive1' title='Редактиране'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div> </div><div class='widget Profile' data-version='1' id='Profile1'> <h2>Всичко ne za men</h2> <div class='widget-content'> <a href='https://www.blogger.com/profile/08380602911322323971'><img alt='Моята снимка' class='profile-img' height='80' src='//1.bp.blogspot.com/_eSNfOZBN6oQ/SjD_L3Tz9-I/AAAAAAAAAAw/UvtxGq45wxA/S220-s80/5084138.jpg' width='60'/></a> <dl class='profile-datablock'> <dt class='profile-data'> <a class='profile-name-link g-profile' href='https://www.blogger.com/profile/08380602911322323971' rel='author' style='background-image: url(//www.blogger.com/img/logo-16.png);'> programista_2 </a> </dt> <dd class='profile-data'>pazardjik, pazardjik, Bulgaria</dd> <dd class='profile-textblock'>tova e moait vekiat sait oki</dd> </dl> <a class='profile-link' href='https://www.blogger.com/profile/08380602911322323971' rel='author'>Преглед на целия ми профил</a> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=8180469412256284721&widgetType=Profile&widgetId=Profile1&action=editWidget§ionId=sidebar' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Profile1"));' target='configProfile1' title='Редактиране'> <img alt='' height='18' src='https://resources.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div> </div></div> </div> <!-- spacer for skins that want sidebar and main to be the same height--> <div class='clear'> </div> </div> <!-- end content-wrapper --> <div id='footer-wrapper'> <div class='footer no-items section' id='footer'></div> </div> </div></div> <!-- end outer-wrapper --> <script type="text/javascript"> if (window.jstiming) window.jstiming.load.tick('widgetJsBefore'); </script> <script type="text/javascript" src="https://www.blogger.com/static/v1/widgets/4004713951-widgets.js"></script> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type='text/javascript'> if (typeof(BLOG_attachCsiOnload) != 'undefined' && BLOG_attachCsiOnload != null) { window['blogger_templates_experiment_id'] = "templatesV1";window['blogger_blog_id'] = '8180469412256284721';BLOG_attachCsiOnload(''); }_WidgetManager._Init('//www.blogger.com/rearrange?blogID\x3d8180469412256284721','//wwwilianblogspot.blogspot.com/','8180469412256284721'); _WidgetManager._SetDataContext([{'name': 'blog', 'data': {'blogId': '8180469412256284721', 'bloggerUrl': 'https://www.blogger.com', 'title': 'xxxgogle', 'pageType': 'index', 'url': 'http://wwwilianblogspot.blogspot.com/', 'canonicalUrl': 'http://wwwilianblogspot.blogspot.com/', 'homepageUrl': 'http://wwwilianblogspot.blogspot.com/', 'searchUrl': 'http://wwwilianblogspot.blogspot.com/search', 'canonicalHomepageUrl': 'http://wwwilianblogspot.blogspot.com/', 'blogspotFaviconUrl': 'http://wwwilianblogspot.blogspot.com/favicon.ico', 'enabledCommentProfileImages': true, 'adultContent': false, 'analyticsAccountNumber': '', 'useUniversalAnalytics': false, 'pageName': '', 'pageTitle': 'xxxgogle', 'encoding': 'UTF-8', 'locale': 'bg', 'localeUnderscoreDelimited': 'bg', 'isPrivate': false, 'isMobile': false, 'isMobileRequest': false, 'mobileClass': '', 'isPrivateBlog': false, 'languageDirection': 'ltr', 'feedLinks': '\x3clink rel\x3d\x22alternate\x22 type\x3d\x22application/atom+xml\x22 title\x3d\x22xxxgogle - Atom\x22 href\x3d\x22http://wwwilianblogspot.blogspot.com/feeds/posts/default\x22 /\x3e\n\x3clink rel\x3d\x22alternate\x22 type\x3d\x22application/rss+xml\x22 title\x3d\x22xxxgogle - RSS\x22 href\x3d\x22http://wwwilianblogspot.blogspot.com/feeds/posts/default?alt\x3drss\x22 /\x3e\n\x3clink rel\x3d\x22service.post\x22 type\x3d\x22application/atom+xml\x22 title\x3d\x22xxxgogle - Atom\x22 href\x3d\x22https://www.blogger.com/feeds/8180469412256284721/posts/default\x22 /\x3e\n', 'meTag': '', 'openIdOpTag': '\x3clink rel\x3d\x22openid.server\x22 href\x3d\x22https://www.blogger.com/openid-server.g\x22 /\x3e\n\x3clink rel\x3d\x22openid.delegate\x22 href\x3d\x22http://wwwilianblogspot.blogspot.com/\x22 /\x3e\n', 'latencyHeadScript': '\x3cscript type\x3d\x22text/javascript\x22\x3e(function() { (function(){function c(a){this.t\x3d{};this.tick\x3dfunction(a,c,b){var d\x3dvoid 0!\x3db?b:(new Date).getTime();this.t[a]\x3d[d,c];if(void 0\x3d\x3db)try{window.console.timeStamp(\x22CSI/\x22+a)}catch(e){}};this.tick(\x22start\x22,null,a)}var a;window.performance\x26\x26(a\x3dwindow.performance.timing);var h\x3da?new c(a.responseStart):new c;window.jstiming\x3d{Timer:c,load:h};if(a){var b\x3da.navigationStart,e\x3da.responseStart;0\x3cb\x26\x26e\x3e\x3db\x26\x26(window.jstiming.srt\x3de-b)}if(a){var d\x3dwindow.jstiming.load;0\x3cb\x26\x26e\x3e\x3db\x26\x26(d.tick(\x22_wtsrt\x22,void 0,b),d.tick(\x22wtsrt_\x22,\n\x22_wtsrt\x22,e),d.tick(\x22tbsd_\x22,\x22wtsrt_\x22))}try{a\x3dnull,window.chrome\x26\x26window.chrome.csi\x26\x26(a\x3dMath.floor(window.chrome.csi().pageT),d\x26\x260\x3cb\x26\x26(d.tick(\x22_tbnd\x22,void 0,window.chrome.csi().startE),d.tick(\x22tbnd_\x22,\x22_tbnd\x22,b))),null\x3d\x3da\x26\x26window.gtbExternal\x26\x26(a\x3dwindow.gtbExternal.pageT()),null\x3d\x3da\x26\x26window.external\x26\x26(a\x3dwindow.external.pageT,d\x26\x260\x3cb\x26\x26(d.tick(\x22_tbnd\x22,void 0,window.external.startE),d.tick(\x22tbnd_\x22,\x22_tbnd\x22,b))),a\x26\x26(window.jstiming.pt\x3da)}catch(k){}})();window.tickAboveFold\x3dfunction(c){var a\x3d0;if(c.offsetParent){do a+\x3dc.offsetTop;while(c\x3dc.offsetParent)}c\x3da;750\x3e\x3dc\x26\x26window.jstiming.load.tick(\x22aft\x22)};var f\x3d!1;function g(){f||(f\x3d!0,window.jstiming.load.tick(\x22firstScrollTime\x22))}window.addEventListener?window.addEventListener(\x22scroll\x22,g,!1):window.attachEvent(\x22onscroll\x22,g);\n })();\x3c/script\x3e', 'mobileHeadScript': '', 'adsenseHostId': 'ca-host-pub-1556223355139109', 'view': '', 'dynamicViewsCommentsSrc': '//www.blogblog.com/dynamicviews/4224c15c4e7c9321/js/comments.js', 'dynamicViewsScriptSrc': '//www.blogblog.com/dynamicviews/979ef125fe92c579', 'plusOneApiSrc': 'https://apis.google.com/js/plusone.js', 'sharing': {'platforms': [{'name': 'Получаване на връзка', 'key': 'link', 'shareMessage': 'Получаване на връзка', 'target': ''}, {'name': 'Facebook', 'key': 'facebook', 'shareMessage': 'Споделяне в/ъв Facebook', 'target': 'facebook'}, {'name': 'Публикувайте в блога си!', 'key': 'blogThis', 'shareMessage': 'Публикувайте в блога си!', 'target': 'blog'}, {'name': 'Twitter', 'key': 'twitter', 'shareMessage': 'Споделяне в/ъв Twitter', 'target': 'twitter'}, {'name': 'Pinterest', 'key': 'pinterest', 'shareMessage': 'Споделяне в/ъв Pinterest', 'target': 'pinterest'}, {'name': 'Google+', 'key': 'googlePlus', 'shareMessage': 'Споделяне в/ъв Google+', 'target': 'googleplus'}, {'name': 'Имейл', 'key': 'email', 'shareMessage': 'Имейл', 'target': 'email'}], 'googlePlusShareButtonWidth': 300, 'googlePlusBootstrap': '\x3cscript type\x3d\x22text/javascript\x22\x3ewindow.___gcfg \x3d {\x27lang\x27: \x27bg\x27};\x3c/script\x3e'}}}, {'name': 'features', 'data': {'templateBrowserTheme': true, 'widgetVisibility': true}}, {'name': 'messages', 'data': {'adsGoHere': 'Тук е място за реклами', 'archive': 'Архивиране', 'authorSaid': '%1 каза...', 'authorSaidWithLink': '\x3ca href\x3d\x22%2\x22 rel\x3d\x22nofollow\x22\x3e%1\x3c/a\x3e каза...', 'blogArchive': 'Архив на блога', 'by': 'От', 'byAuthor': 'От %1', 'byAuthorLink': 'От \x3ca href\x3d\x22%2\x22\x3e%1\x3c/a\x3e', 'comments': 'Коментари', 'configurationRequired': 'Трябва да се конфигурира', 'deleteBacklink': 'Изтриване на препратката', 'deleteComment': 'Изтриване на коментара', 'edit': 'Редактиране', 'euCookieNotice': 'Този сайт използва „бисквитки“ от Google за предоставяне на услугите в него, за персонализиране на рекламите и за анализ на трафика. Информацията за ползването му от ваша страна се споделя с Google. С използването на този сайт вие се съгласявате с употребата на „бисквитки“.', 'euCookieResponsibility': 'Вие носите отговорността да уведомите посетителите си за „бисквитките“, използвани в блога ви. Вижте http://www.blogger.com/go/cookiechoices за повече подробности.', 'emailAddress': 'Имейл адрес', 'getEmailNotifications': 'Получаване на известия по имейл', 'gotIt': 'Разбрах', 'hidden': 'Скрито', 'home': 'Начална страница', 'joinTheConversation': 'Присъединяване към разговора', 'keepReading': 'Продължете да четете', 'labels': 'Етикети', 'latestPosts': 'Най-новите публикации', 'learnMore': 'Научете повече', 'loadMorePosts': 'Зареждане на още публикации', 'loading': 'Зарежда се...', 'myBlogList': 'Моят списък с блогове', 'myFavoriteSites': 'Моите любими сайтове', 'myPhoto': 'Моята снимка', 'newer': 'По-нова', 'newerPosts': 'По-нови публикации', 'newest': 'Най-нови', 'noResultsFound': 'Няма намерени резултати', 'noTitle': 'Без заглавие', 'numberOfComments': '{numComments,plural, \x3d0{Няма коментари}\x3d1{1 коментар}other{# коментара}}', 'older': 'По-стара', 'olderPosts': 'По-стари публикации', 'oldest': 'Най-старите', 'onlyTeamMembersCanComment': 'Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.', 'popularPosts': 'Популярни публикации', 'popularPostsFromThisBlog': 'Популярни публикации от този блог', 'postAComment': 'Публикуване на коментар', 'postedBy': 'Публикувано от', 'postedByAuthor': 'Публикация от %1', 'postedByAuthorLink': 'Публикация от \x3ca href\x3d\x22%2\x22\x3e%1\x3c/a\x3e', 'readMore': 'Прочетете още', 'recentPosts': 'Скорошни публикации', 'reportAbuse': 'Сигнал за злоупотреба', 'search': 'Търсене', 'searchBlog': 'Търсене в блога', 'share': 'Споделяне', 'showAll': 'Показване на всички', 'showLess': 'Показване на по-малко', 'showMore': 'Показване на още', 'someOfMyFavoriteSites': 'Някои от любимите ми сайтове', 'subscribe': 'Абониране', 'subscribeTo': 'Абонамент за:', 'subscribeToThisBlog': 'Абониране за този блог', 'theresNothingHere': 'Тук няма нищо!', 'viewAll': 'Преглед на всички', 'visible': 'Видимо', 'visitProfile': 'Отваряне на потребителския профил', 'widgetNotAvailableInPreview': 'Това съдържание не е налице във визуализацията на блога.', 'widgetNotAvailableOnHttps': 'Това съдържание все още не е налице по шифровани връзки.'}}, {'name': 'skin', 'data': {'vars': {'endSide': 'right', 'pagetitlefont': 'normal normal 100% \x27Lucida Grande\x27,\x27Trebuchet MS\x27', 'textcolor': '#333333', 'titlecolor': '#ff6633', 'linkcolor': '#6699cc', 'startSide': 'left', 'sidebarcolor': '#666666', 'sidebartextcolor': '#999999', 'datecolor': '#ff9933', 'bodyfont': 'normal normal 100% Verdana, sans-serif', 'visitedlinkcolor': '#666699', 'sidebarheaderfont': 'normal bold 130% \x27Lucida Grande\x27,\x27Trebuchet MS\x27', 'footercolor': '#999999', 'titlefont': 'normal bold 130% \x27Lucida Grande\x27,\x27Trebuchet MS\x27', 'pagetitlecolor': '#FFFFFF'}, 'override': ''}}, {'name': 'template', 'data': {'isResponsive': false, 'isAlternateRendering': false, 'isCustom': false}}, {'name': 'view', 'data': {'classic': {'name': 'classic', 'url': '?view\x3dclassic'}, 'flipcard': {'name': 'flipcard', 'url': '?view\x3dflipcard'}, 'magazine': {'name': 'magazine', 'url': '?view\x3dmagazine'}, 'mosaic': {'name': 'mosaic', 'url': '?view\x3dmosaic'}, 'sidebar': {'name': 'sidebar', 'url': '?view\x3dsidebar'}, 'snapshot': {'name': 'snapshot', 'url': '?view\x3dsnapshot'}, 'timeslide': {'name': 'timeslide', 'url': '?view\x3dtimeslide'}, 'title': 'xxxgogle', 'description': 'kakvo bihme iskali razrabo4icite na Maikorsoft da ni sazda de ne6to novo koeto da ni poka4i investicii teni k1m pazarite ni????'}}]); _WidgetManager._RegisterWidget('_NavbarView', new _WidgetInfo('Navbar1', 'navbar', null, document.getElementById('Navbar1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_HeaderView', new _WidgetInfo('Header1', 'header', null, document.getElementById('Header1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_BlogView', new _WidgetInfo('Blog1', 'main', null, document.getElementById('Blog1'), {'cmtInteractionsEnabled': false, 'lightboxEnabled': true, 'lightboxModuleUrl': 'https://www.blogger.com/static/v1/jsbin/1856388375-lbx__bg.js', 'lightboxCssUrl': 'https://www.blogger.com/static/v1/v-css/368954415-lightbox_bundle.css'}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_GadgetView', new _WidgetInfo('Gadget1', 'sidebar', null, document.getElementById('Gadget1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_FollowersView', new _WidgetInfo('Followers1', 'sidebar', null, document.getElementById('Followers1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_ImageView', new _WidgetInfo('Image1', 'sidebar', null, document.getElementById('Image1'), {'resize': false}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_BlogArchiveView', new _WidgetInfo('BlogArchive1', 'sidebar', null, document.getElementById('BlogArchive1'), {'languageDirection': 'ltr', 'loadingMessage': 'Зарежда се...'}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_ProfileView', new _WidgetInfo('Profile1', 'sidebar', null, document.getElementById('Profile1'), {}, 'displayModeFull')); </script> </body> </html>