четвъртък, 11 юни 2009 г.

Blogger: xxx - Конфигуриране на публикациите в блога

Blogger: xxx - Конфигуриране на публикациите в блога: "Заглавие на публикацията"1"border bloga</a> </html> <center> a/> </head> </body> <div style='clear: both;'></div> </div> <div class='post-footer'> <div class='post-footer-line post-footer-line-1'><span class='post-author vcard'> Публикувано от <span class='fn'>programista_2</span> </span> <span class='post-timestamp'> в <a class='timestamp-link' href='http://wwwilianblogspot.blogspot.com/2009/06/blogger-xxx.html' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' title='2009-06-11T06:14:00-07:00'>6:14</abbr></a> </span> <span class='post-comment-link'> <a class='comment-link' href='http://wwwilianblogspot.blogspot.com/2009/06/blogger-xxx.html#comment-form' onclick=''>0 коментара</a> </span> <span class='post-icons'> <span class='item-action'> <a href='http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=8180469412256284721&postID=8315056900019265847' title='Изпращане на публикацията по електронна поща'> <img alt='' class='icon-action' height='13' src='http://www.blogger.com/img/icon18_email.gif' width='18'/> </a> </span> <span class='item-control blog-admin pid-358084923'> <a href='http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=8180469412256284721&postID=8315056900019265847&from=pencil' title='Редактиране на публикацията'> <img alt='' class='icon-action' height='18' src='http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif' width='18'/> </a> </span> </span> <span class='post-backlinks post-comment-link'> <a class='comment-link' href='http://wwwilianblogspot.blogspot.com/2009/06/blogger-xxx.html#links'>Връзки към тази публикация</a> </span> </div> <div class='post-footer-line post-footer-line-2'><span class='post-labels'> </span> </div> <div class='post-footer-line post-footer-line-3'><span class='reaction-buttons'> <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'><tr> <td class='reactions-label-cell' nowrap='nowrap' valign='top' width='1%'> <span class='reactions-label'> Реакции:</span> </td> <td><iframe allowtransparency='true' class='reactions-iframe' frameborder='0' name='reactions' scrolling='no' src='https://www.blogger.com/blog-post-reactions.g?options=%5B%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD,+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD,+%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%89%5D&textColor=%23333333#http://wwwilianblogspot.blogspot.com/2009/06/blogger-xxx.html'></iframe></td> </tr></table> </span> </div> </div> </div> </div> </div></div> <!-- google_ad_section_end --> </div> <div class='blog-pager' id='blog-pager'> <a class='home-link' href='http://wwwilianblogspot.blogspot.com/'>Начална страница</a> </div> <div class='clear'></div> <div class='blog-feeds'> <div class='feed-links'> Абонамент за: <a class='feed-link' href='http://wwwilianblogspot.blogspot.com/feeds/posts/default' target='_blank' type='application/atom+xml'>Публикации (Atom)</a> </div> </div> <script type="text/javascript">window.___gcfg = {'lang': 'bg'};</script> </div></div> </div> <div id='sidebar-wrapper'> <div class='sidebar section' id='sidebar'><div class='widget Gadget' id='Gadget1'> Възникна грешка в тази притурка <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=8180469412256284721&widgetType=Gadget&widgetId=Gadget1&action=editWidget§ionId=sidebar' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Gadget1"));' target='configGadget1' title='Редактиране'> <img alt='' height='18' src='http://img1.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div><div class='widget Followers' id='Followers1'> <h2 class='title'>Последователи</h2> <div class='widget-content'> <div id='Followers1-wrapper'> <div style='margin-right:2px;'> <script type="text/javascript"> if (!window.google || !google.friendconnect) { document.write('<script type="text/javascript"' + 'src="//www.google.com/friendconnect/script/friendconnect.js">' + '</scr' + 'ipt>'); } </script> <script type="text/javascript"> if (!window.registeredBloggerCallbacks) { window.registeredBloggerCallbacks = true; gadgets.rpc.register('requestReload', function() { document.location.reload(); }); gadgets.rpc.register('requestSignOut', function(siteId) { google.friendconnect.container.openSocialSiteId = siteId; google.friendconnect.requestSignOut(); }); } </script> <script type="text/javascript"> function registerGetBlogUrls() { gadgets.rpc.register('getBlogUrls', function() { var holder = {}; holder.postFeed = "http://www.blogger.com/feeds/8180469412256284721/posts/default"; holder.commentFeed = "http://www.blogger.com/feeds/8180469412256284721/comments/default"; holder.currentBlogUrl = "http://wwwilianblogspot.blogspot.com/"; holder.currentBlogId = "8180469412256284721"; return holder; }); } </script> <script type="text/javascript"> if (!window.registeredCommonBloggerCallbacks) { window.registeredCommonBloggerCallbacks = true; gadgets.rpc.register('resize_iframe', function(height) { var el = document.getElementById(this['f']); if (el) { el.style.height = height + 'px'; } }); gadgets.rpc.register('set_pref', function() {}); registerGetBlogUrls(); } </script> <div id="div-1gvmzvdg6m77m" style="width: 100%; "></div> <script type="text/javascript"> var skin = {}; skin['FACE_SIZE'] = '32'; skin['HEIGHT'] = "260"; skin['BORDER_COLOR'] = "transparent"; skin['ENDCAP_BG_COLOR'] = "transparent"; skin['ENDCAP_TEXT_COLOR'] = "#999999"; skin['ENDCAP_LINK_COLOR'] = "#6699cc"; skin['CONTENT_BG_COLOR'] = "transparent"; skin['CONTENT_LINK_COLOR'] = "#6699cc"; skin['CONTENT_TEXT_COLOR'] = "#999999"; skin['CONTENT_SECONDARY_LINK_COLOR'] = "#6699cc"; skin['CONTENT_SECONDARY_TEXT_COLOR'] = "#000000"; skin['CONTENT_HEADLINE_COLOR'] = "#ff6633"; google.friendconnect.container.setParentUrl("/"); google.friendconnect.container["renderMembersGadget"]( {id: "div-1gvmzvdg6m77m", height: 260, site: "13748576740049856967", locale: 'bg' }, skin); </script> </div> </div> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=8180469412256284721&widgetType=Followers&widgetId=Followers1&action=editWidget§ionId=sidebar' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Followers1"));' target='configFollowers1' title='Редактиране'> <img alt='' height='18' src='http://img1.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div> </div><div class='widget Image' id='Image1'> <h2>xxx</h2> <div class='widget-content'> <a href='http://http://wwwxxxblogspot.blogspot.com/'> <img alt='xxx' height='230' id='Image1_img' src='http://3.bp.blogspot.com/_eSNfOZBN6oQ/SjEA98qYi-I/AAAAAAAAAA4/6NEDWiwP6sE/S230/5084138.jpg' width='172'/> </a> <br/> <span class='caption'>xxx</span> </div> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=8180469412256284721&widgetType=Image&widgetId=Image1&action=editWidget§ionId=sidebar' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Image1"));' target='configImage1' title='Редактиране'> <img alt='' height='18' src='http://img1.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div><div class='widget BlogArchive' id='BlogArchive1'> <h2>xxxgoogle</h2> <div class='widget-content'> <div id='ArchiveList'> <div id='BlogArchive1_ArchiveList'> <select id='BlogArchive1_ArchiveMenu'> <option value=''>xxxgoogle</option> <option value='http://wwwilianblogspot.blogspot.com/2009_06_11_archive.html'>VI 11 (1)</option> </select> </div> </div> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=8180469412256284721&widgetType=BlogArchive&widgetId=BlogArchive1&action=editWidget§ionId=sidebar' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("BlogArchive1"));' target='configBlogArchive1' title='Редактиране'> <img alt='' height='18' src='http://img1.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div> </div><div class='widget Profile' id='Profile1'> <h2>Всичко ne za men</h2> <div class='widget-content'> <a href='http://www.blogger.com/profile/08380602911322323971'><img alt='Моята снимка' class='profile-img' height='80' src='http://1.bp.blogspot.com/_eSNfOZBN6oQ/SjD_L3Tz9-I/AAAAAAAAAAw/UvtxGq45wxA/S220/5084138.jpg' width='60'/></a> <dl class='profile-datablock'> <dt class='profile-data'> <a class='profile-name-link g-profile' href='http://www.blogger.com/profile/08380602911322323971' rel='author' style='background-image: url(//www.blogger.com/img/logo-16.png);'> programista_2 </a> </dt> <dd class='profile-data'>pazardjik, pazardjik, Bulgaria</dd> <dd class='profile-textblock'>tova e moait vekiat sait oki</dd> </dl> <a class='profile-link' href='http://www.blogger.com/profile/08380602911322323971' rel='author'>Преглед на целия ми профил</a> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=8180469412256284721&widgetType=Profile&widgetId=Profile1&action=editWidget§ionId=sidebar' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Profile1"));' target='configProfile1' title='Редактиране'> <img alt='' height='18' src='http://img1.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div> </div></div> </div> <!-- spacer for skins that want sidebar and main to be the same height--> <div class='clear'> </div> </div> <!-- end content-wrapper --> <div id='footer-wrapper'> <div class='footer section' id='footer'></div> </div> </div></div> <!-- end outer-wrapper --> <script type="text/javascript"> if (window.jstiming) window.jstiming.load.tick('widgetJsBefore'); </script><script type="text/javascript" src="https://www.blogger.com/static/v1/widgets/707158982-widgets.js"></script> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type='text/javascript'> if (typeof(BLOG_attachCsiOnload) != 'undefined' && BLOG_attachCsiOnload != null) { window['blogger_templates_experiment_id'] = "templatesV1";window['blogger_blog_id'] = '8180469412256284721';BLOG_attachCsiOnload(''); }_WidgetManager._Init('//www.blogger.com/rearrange?blogID\x3d8180469412256284721','//wwwilianblogspot.blogspot.com/','8180469412256284721'); _WidgetManager._SetDataContext([{'name': 'blog', 'data': {'blogId': '8180469412256284721', 'bloggerUrl': 'http://www.blogger.com', 'title': 'xxxgogle', 'pageType': 'index', 'url': 'http://wwwilianblogspot.blogspot.com/', 'canonicalUrl': 'http://wwwilianblogspot.blogspot.com/', 'canonicalHomepageUrl': 'http://wwwilianblogspot.blogspot.com/', 'homepageUrl': 'http://wwwilianblogspot.blogspot.com/', 'blogspotFaviconUrl': 'http://wwwilianblogspot.blogspot.com/favicon.ico', 'enabledCommentProfileImages': true, 'adultContent': false, 'disableAdSenseWidget': false, 'analyticsAccountNumber': '', 'searchLabel': '', 'searchQuery': '', 'pageName': '', 'pageTitle': 'xxxgogle', 'encoding': 'UTF-8', 'locale': 'bg', 'localeUnderscoreDelimited': 'bg', 'isPrivate': false, 'isMobile': false, 'isMobileRequest': false, 'mobileClass': '', 'isPrivateBlog': false, 'languageDirection': 'ltr', 'feedLinks': '\74link rel\75\42alternate\42 type\75\42application/atom+xml\42 title\75\42xxxgogle - Atom\42 href\75\42http://wwwilianblogspot.blogspot.com/feeds/posts/default\42 /\76\n\74link rel\75\42alternate\42 type\75\42application/rss+xml\42 title\75\42xxxgogle - RSS\42 href\75\42http://wwwilianblogspot.blogspot.com/feeds/posts/default?alt\75rss\42 /\76\n\74link rel\75\42service.post\42 type\75\42application/atom+xml\42 title\75\42xxxgogle - Atom\42 href\75\42http://www.blogger.com/feeds/8180469412256284721/posts/default\42 /\76\n', 'meTag': '', 'openIdOpTag': '\74link rel\75\42openid.server\42 href\75\42http://www.blogger.com/openid-server.g\42 /\76\n\74link rel\75\42openid.delegate\42 href\75\42http://wwwilianblogspot.blogspot.com/\42 /\76\n', 'latencyHeadScript': '\74script type\75\42text/javascript\42\76(function() { var b\75window,f\75\42chrome\42,g\75\42tick\42,k\75\42jstiming\42;(function(){function d(a){this.t\75{};this.tick\75function(a,d,c){var e\75void 0!\75c?c:(new Date).getTime();this.t[a]\75[e,d];if(void 0\75\75c)try{b.console.timeStamp(\42CSI/\42+a)}catch(h){}};this[g](\42start\42,null,a)}var a;b.performance\46\46(a\75b.performance.timing);var n\75a?new d(a.responseStart):new d;b.jstiming\75{Timer:d,load:n};if(a){var c\75a.navigationStart,h\75a.responseStart;0\74c\46\46h\76\75c\46\46(b[k].srt\75h-c)}if(a){var e\75b[k].load;0\74c\46\46h\76\75c\46\46(e[g](\42_wtsrt\42,void 0,c),e[g](\42wtsrt_\42,\42_wtsrt\42,h),e[g](\42tbsd_\42,\42wtsrt_\42))}try{a\75null,\nb[f]\46\46b[f].csi\46\46(a\75Math.floor(b[f].csi().pageT),e\46\0460\74c\46\46(e[g](\42_tbnd\42,void 0,b[f].csi().startE),e[g](\42tbnd_\42,\42_tbnd\42,c))),null\75\75a\46\46b.gtbExternal\46\46(a\75b.gtbExternal.pageT()),null\75\75a\46\46b.external\46\46(a\75b.external.pageT,e\46\0460\74c\46\46(e[g](\42_tbnd\42,void 0,b.external.startE),e[g](\42tbnd_\42,\42_tbnd\42,c))),a\46\46(b[k].pt\75a)}catch(p){}})();b.tickAboveFold\75function(d){var a\0750;if(d.offsetParent){do a+\75d.offsetTop;while(d\75d.offsetParent)}d\75a;750\76\75d\46\46b[k].load[g](\42aft\42)};var l\75!1;function m(){l||(l\75!0,b[k].load[g](\42firstScrollTime\42))}b.addEventListener?b.addEventListener(\42scroll\42,m,!1):b.attachEvent(\42onscroll\42,m);\n })();\74/script\076', 'mobileHeadScript': '', 'view': '', 'dynamicViewsCommentsSrc': '//www.blogblog.com/dynamicviews/4224c15c4e7c9321/js/comments.js', 'dynamicViewsScriptSrc': '//www.blogblog.com/dynamicviews/cda3ddef07a85452', 'plusOneApiSrc': 'https://apis.google.com/js/plusone.js', 'sf': 'n'}}, {'name': 'skin', 'data': {'vars': {'sidebartextcolor': '#999999', 'linkcolor': '#6699cc', 'visitedlinkcolor': '#666699', 'textcolor': '#333333', 'pagetitlefont': 'normal normal 100% \47Lucida Grande\47,\47Trebuchet MS\047', 'titlefont': 'normal bold 130% \47Lucida Grande\47,\47Trebuchet MS\047', 'titlecolor': '#ff6633', 'datecolor': '#ff9933', 'pagetitlecolor': '#FFFFFF', 'bodyfont': 'normal normal 100% Verdana, sans-serif', 'endSide': 'right', 'startSide': 'left', 'sidebarcolor': '#666666', 'sidebarheaderfont': 'normal bold 130% \47Lucida Grande\47,\47Trebuchet MS\047', 'footercolor': '#999999'}, 'override': ''}}, {'name': 'view', 'data': {'classic': {'name': 'classic', 'url': '?view\75classic'}, 'flipcard': {'name': 'flipcard', 'url': '?view\75flipcard'}, 'magazine': {'name': 'magazine', 'url': '?view\75magazine'}, 'mosaic': {'name': 'mosaic', 'url': '?view\75mosaic'}, 'sidebar': {'name': 'sidebar', 'url': '?view\75sidebar'}, 'snapshot': {'name': 'snapshot', 'url': '?view\75snapshot'}, 'timeslide': {'name': 'timeslide', 'url': '?view\75timeslide'}}}]); _WidgetManager._RegisterWidget('_NavbarView', new _WidgetInfo('Navbar1', 'navbar', null, document.getElementById('Navbar1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_HeaderView', new _WidgetInfo('Header1', 'header', null, document.getElementById('Header1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_BlogView', new _WidgetInfo('Blog1', 'main', null, document.getElementById('Blog1'), {'cmtInteractionsEnabled': false, 'lightboxEnabled': true, 'lightboxModuleUrl': 'https://www.blogger.com/static/v1/jsbin/1233679473-lbx__bg.js', 'lightboxCssUrl': 'https://www.blogger.com/static/v1/v-css/2392111094-lightbox_bundle.css'}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_GadgetView', new _WidgetInfo('Gadget1', 'sidebar', null, document.getElementById('Gadget1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_FollowersView', new _WidgetInfo('Followers1', 'sidebar', null, document.getElementById('Followers1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_ImageView', new _WidgetInfo('Image1', 'sidebar', null, document.getElementById('Image1'), {'resize': false}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_BlogArchiveView', new _WidgetInfo('BlogArchive1', 'sidebar', null, document.getElementById('BlogArchive1'), {'languageDirection': 'ltr'}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_ProfileView', new _WidgetInfo('Profile1', 'sidebar', null, document.getElementById('Profile1'), {}, 'displayModeFull')); </script> </body> </html>